Bescherming van de levenssfeer

 

Verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens

Skinline (MEDI-INVEST NV) - Georges Wittouckstraat 2O - 1600 Sint-Pieters-Leeuw – Belgïe - info@skinline.be – Tel +32 (0)2 381 27 00 - Fax +32 (0)2 381 32 00, geregistreerd onder nummer BE 0480653509.

Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

MEDI-INVEST NV (hierna "MEDI-INVEST NV") kan haar bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. MEDI-INVEST NV meent echter dat het belangrijk is dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy, zoals vermeld in de belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens Algemeen

Door gebruik te maken van de website www.skinline.be (hierna: "de Website") en telkens u persoonsgegevens meedeelt aan MEDI-INVEST NV, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring en met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door MEDI-INVEST NV. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring worden op de Website gepubliceerd.

Voor welke doeleinden gebruikt MEDI-INVEST NV uw gegevens?

MEDI-INVEST NV respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. MEDI-INVEST NV gebruikt de gegevens die u meedeelt uitsluitend met uw toestemming en voor de doelstellingen waarvoor u ze aan MEDI-INVEST NV hebt verstrekt, in overeenstemming met de professionele doeleinden van MEDI-INVEST NV.

MEDI-INVEST NV maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit.

MEDI-INVEST NV verkoopt uw gegevens niet

MEDI-INVEST NV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens aan personen en/of entiteiten die betrokken zijn bij het verwerken en uitvoeren van de bestellingen geplaatst met MEDI-INVEST NV. De werknemers en aangestelden van MEDI-INVEST NV en de door MEDI-INVEST NV ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen MEDI-INVEST NV in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de Website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt of u kan de cookies verwijderen via uw browser. Indien u cookies weigert of verwijdert is het mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet meer bruikbaar zijn of de werking van bepaalde functies wordt verstoord of vertraagd.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze persoonsgegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MEDI-INVEST NV, kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens, kosteloos en op eenvoudig verzoek, te corrigeren of te verwijderen. Aangezien de gegevens door u zelf worden meegedeeld draagt MEDI-INVEST NV geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.